Preambulum

A Soproni Egyetem Minőségirányítási rendszerét az egyetem Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) 11.§, valamint az SzMSz I. rész V. fejezetének szabályozása alapján hagyta jóvá.

Az egyetem kialakított harmonizált rendszere a hatályos Nftv. és a MAB akkreditációs ajánlások betartásával,

  • a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) alapelveit és irányelveit veszi alapul.
  • A környezeti követelményeknek való megfelelést, a fenntartható fejlődés stratégiáján keresztül, az MSZ EN ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) működtetésével biztosítja.

minbiztA sztenderdeknek megfelelő integrálás az EFQM önértékelési modell (European Foundation for Quality Management) alkalmazásával valósul meg, támogatja az alapelvek és irányelvek szerinti működést, biztosítja a szervezeti követelményeknek való megfelelését. A kritériumok szerinti értékelések eredményeinek visszacsatolása - PDCA elvű szabályozással - a szükséges intézkedések és fejlesztések kijelölése érdekében történik.

A Minőségirányítási rendszer egyetemi működését belső szabályozás biztosítja.

 


A Soproni Egyetem Szenátusa az Egyetem munkavállalói által nyújtott teljesítmény mérésére, az egyenletes, jó teljesítmény fenntartása és a kiváló munkavállalói teljesítmény jutalmazása érdekében – összhangban a felsőoktatás új finanszírozási alapjaival – megalkotta a Soproni Egyetem teljesítményértékelési rendszerét (a szabályzat megtalálható a dokumentumok alatt).

A teljesítmény elismerése céljából a Soproni Egyetem TÉR-jutalomban részesíti a kiválóan teljesítő munkavállalóit.

TÉR-jutalom a munkáltatói jogkörgyakorló által, az Egyetem mindenkori pénzügyi lehetőségeinek keretei között, a fedezet rendelkezésre állása esetén adható jutalom, melynek jogosultjait, az adott évben kiváló teljesítményértékeléssel rendelkező munkavállalók közül, a munkáltatói jogkörgyakorló mérlegelési jogkörében eljárva választ ki. A jutalom, a jogkörgyakorló döntése alapján a jutalmazott munkavállalónak folyósítható egyösszegben, vagy maximum 12 hónapon keresztül, a jogkörgyakorló által meghatározott összegben.

A Soproni Egyetem Teljesítményértékelési Rendszere »