Prof. dr. Káldy József szobrának koszorúzása születésének 100. évfordulója alkalmából

100 éve született prof. dr. Káldy József, ebből az alkalomból tisztelői, szakmai örökségének őrzői és családja rótta le tiszteletét szobránál.

A megemlékezésen dr. Czupy Imre, az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese, az Erdészeti-Műszaki és Környezettechnikai Intézet igazgatója méltatta prof. dr. Káldy József életútját. Ennek keretében elmondta, hogy a Professzor mindenekelőtt azt tartotta szem előtt, hogy korszerű ismeretekkel vértezze fel hallgatóit. Munkájának fontos alapelve volt, hogy korszerű erdőgazdálkodás nem léthezhet gépesítés nélkül. Lerakta a később intézetté váló tanszék azon biztos alapjait, melyre a ma oktatói is építkezhetnek. Dr. Horváth Béla szavait dr. Czupy Imre tolmácsolta, aki személyes hangvételű levelében elevenítette fel az első állásinterjútól a közös munkákon keresztül a staféta átadásááig prof. dr. Káldy József személyiségét, munkásságát. 

 

 Bende Attila doktorjelölt szavalta el prof. dr. Káldy József kedvenc versét, Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn című költeményét. 

 

 A család nevében ifj. Káldy József emlékezett meg oktatónkról, és fejezte ki köszönetét az ünnepség szervezőinek.

Az esemény a szobor megkoszorúzásával zárult.