Prof. dr. Náhlik Andrást kitüntette a Miskolci Egyetem

 

A Soproni Egyetem leköszönö rektora, prof. dr. Náhlik András a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának és Műszaki Anyagtudományi Karának kitüntetését vette át a Miskolcon rendezett ünnepségen.

A Díszoklevél tanúsága szerint prof. dr. Náhlik András a M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba történő átköltözése 100. évfordulójára szervezett magas színvonalú rendezvények és kiadványok koordinálásáért és támogatásáért, a bányász-erdész-kohász utód karok és szakok közötti kapcsolatok ápolásáért, segítéséért, valamint a közös selmeci hagyományaink és emlékeink megőrzésében és gyakorlásában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként "PRO FACULTATE RERUM METALLICARUM" és "PRO FACULTATE INGENIARIORUM METALLURGIAE" kitüntetést vehetett át.  A Díszoklevelet prof. dr. Szűcs Péter és prof. dr. Palotás Árpád Bence dékánok látták el aláírásukkal. 

 

Az ünnepségre és kitüntetésre a két intézmény közös Alma Matere, az 1735-ben alapított Selmeci Tanintézet "Berg-Schola" akadémai szintű működése, és az akadémai szintű mérnökképzés megindulása 250. évfordulója alkalmából került sor.