Rektori köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Soproni Egyetem honlapján!

Folyamatosan megújuló, (m)értékadó, egyetemi tudásközpont Európában

Prof. Dr. Náhlik András

A Soproni Egyetem régmúltra visszatekintő hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézmény, amely az 1735-ben, Selmecbányán alapított Bányatisztképző Iskola utódintézménye. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség részeként jegyzett ”Selmeci diákhagyományokat” diákszervezeteink életben tartják, értékeit, szokásait tovább fejlesztik.
A Soproni Egyetem erdészeti és faipari képzési-kutatási tevékenysége európai hírű, országosan unikális jellegű. Óvodapedagógus és kisgyermeknevelő képzései, szakmai tanárképzései hazánkban a legelismertebbek közé tartoznak. Gazdaságtudományi, informatikai és művészeti képzései fontos regionális munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki.
Intézményünk legfőbb értékei, a kreativitás, együttműködés, értékközpontúság, környezettudatosság és gyakorlatorientáltság örökérvényű irányokat jelölnek ki számunkra. A múltban gyökerező hagyományok megélése, a képzési, kutatási tevékenységekbe való aktív bekapcsolódás, a társadalmi szerepvállalások, közösségi programok folyamatosan megújuló tudást biztosítanak hallgatóink számára. A piaci igényeket figyelembe vevő, projekt alapú, hallgatóbarát képzéseink olyan ismereteket, készségeket közvetítenek, amelyek kiállják az idő próbáját.
Az Egyetem különleges szellemisége, társadalmi-gazdasági jelenléte természetszerűleg összeforrt a város és a régió történetiségével, mindennapi közegével, ritmusával, kínálkozó gazdasági és kulturális lehetőségeivel. A többszintű és sokszereplős együttműködések, a közös gondolkodás megteremti azt a határ menti, térségi dominanciát, versenyképes helyzetet, amely a szakmai kapcsolatok kiszélesítéséhez, a társadalmi és gazdasági szereplők kedvező pozíciójához, érdekérvényesítéséhez vezetnek, a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembevételével.

Az intézmény jelmondataként választott

„VITA EST LABOR ET STUDIUM” - Dolgozni és tanulni egy életen át!

azt az elhivatottságot mutatja, amelyet neves professzorának, Wilckens Henrik Dávidnak, a magyarországi erdészeti felsőoktatás első oktatójának két évszázados, máig érvényesnek tartott alapgondolatából ered. 

Ismerje meg képzéseinket, kutatási eredményeinket, szolgáltatásainkat és a partneri együttműködések lehetőségét! A honlapinformációk ehhez nyújtanak segítséget.

Sopron, az ország egyik legszebb városának egyeteme invitálja Önt, vegye fel velünk a kapcsolatot, látogasson el hozzánk!

Az internetes kalandozáshoz intézményünk ősének bányászati képzéséből eredő hagyománya szerint kívánok: Jó szerencsét!

 

Prof. Dr. Náhlik András
rektor


Ismerje meg a Soproni Egyetem küldetését, környezeti politikáját és minőségpolitikáját!