Rektori köszöntő

Magyarország egyik legrégebbi egyetemének – a Soproni Egyetemnek – honlapján köszöntöm a Tisztelt Látogatót! A Soproni Egyetem nagy hagyományokkal, történelmi tradíciókkal rendelkező felsőoktatási intézmény. A székhely önmagában is meghatározó egy intézmény életében, hiszen a természeti és épített környezet, az ott lakó emberek mentalitása, a városok történelme, szellemisége adja azt a szűkebb-tágabb miliőt, amely az oktatás-kutatás, a tanulás, általában az egyetemi lét mindennapi közege. Egyetemi városunk már lakott volt a Római Birodalom idejében, sőt fontos központja volt Pannónia római provinciának. A magyarság 1100 éves Kárpát-medencei történelme során városunk megyeszékhely, közigazgatási, szellemi, gazdasági központ volt. E pozíciók kedveztek a felsőoktatás kialakulásának, az egyetemalapításnak.

 

A Soproni Egyetem különleges szellemisége, évszázados, ma is elevenen élő diákhagyományai teszik teljessé, még rohanó világunkban is emberivé, ezáltal másoktól megkülönböztethetővé intézményünket. Éppen ezért, ha megfogalmazódott Önökben egy-egy kérdés vagy egy-egy gondolat, kérem, kerekedjenek fel és jöjjenek el hozzánk! Ismerjenek meg bennünket, ígérjük, hogy hagyományainknak megfelelően mindig tárt kapukra, tárt szívekre és lelkekre fognak találni. Szeretnénk Önöket egyetemünk barátai között tudni.

 

Viszontlátásra Sopronban, viszontlátásra a Soproni Egyetemen.
Jó szerencsét!

 

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor