Rektori utasítás az őszi szemeszter előkészítéséről - FRISSÍTVE!


18/2020 (IX. 03.) Rektori Utasítás
16/2020. (VIII.14.) sz. Rektori Utasítás módosításáról és kiegészítéséről
egységes szerkezetben
a 2020/2021. tanév őszi szemeszterének előkészítésével kapcsolatban, különös tekintettel a járványügyi készültségre

Jelen rektori utasítás a 2020. szeptember 1-től hatályos ITM ágazati ajánlás figyelembe vételével készült. A módosított ill. kiegészített részek félkövér, dőlt aláhúzott betűvel jelölve)


A Soproni Egyetemen a 2020/2021. tanév megkezdését az alábbi előírások betartásával kell megkezdeni:


1.) Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez a Soproni Egyetemen
- maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk vagy sál használata
- védőtávolság: a járványügyi védőtávolságot az egyetemen 1,5 méterben határozzuk meg
- veszélyeztetettek: 65 év felettiek, vagy azokkal egy háztartásban élők
- kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása az adott helyszínen
- pre-triázsolás: nyilatkozat (kérdőív) kitöltése és testhőmérséklet mérése
- nyilatkozat a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról: Az alábbi nyilatkozatot kell tenniük a hallgatóknak az egyetemre, illetve az egyetem által rendezett rendezvényekre belépéskor:


1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

- láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
- fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
- száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
- torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
- émelygés, hányás, hasmenés?
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?2.) Általános előírások az egyetem területén tartózkodáshoz

A rektori utasítás ezen fejezete alkalmazandó minden, az egyetem területére belépő személyre függetlenül attól, hogy hallgató, dolgozó vagy csak látogató.


- Tilos az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
- köhögés;
- nehézlégzés, légszomj;
- láz;
- hidegrázás;
- izomfájdalom;
- torokfájás;
- újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.


- Szintén a vírusfertőzéssel lehetnek kapcsolatban, az alábbi, gastrointestinalis tünetek, mint például:
- émelygés,
- hányás és/vagy
- hasmenés.


- Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.
- A koronavírusos megbetegedés beigazolódását követően, az esetet haladéktalanul jelenteni kell a rektori hivatal vezetőjének (99/518-128).
- Az egyetem területén kerülni kell a közeli kontaktusokat, a védőtávolság tartása javasolt a személyek között.
- A maszk viselése (a száj és az orr eltakarása) az Egyetem területén belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken kötelező.
- Zárt terekben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres természetes szellőztetésre.
- Az egyetemi portaszolgálat jogosult az egyetem területére belépőkön érintésmentes lázmérést végezni és 37,5 Celsius fok feletti érték mérése esetén a belépést megtagadni.


3.) Oktatás és oktatásszervezés

- A hallgató köteles a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot kitölteni, és csak abban az esetben léphet az egyetem területére, ha minden kérdésre „NEM”-mel válaszolt. A nyilatkozat kitölthető a Neptun rendszeren keresztül.

- Ha a hallgató az elmúlt két hétben járt külföldön, akkor a hallgatót nyilatkoztatni kell az utazási korlátozásról szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.


- A Soproni Egyetemen a 2020/2021. tanév jelenléti oktatás formájában indul a mindenkori járványügyi előírások betartása mellett.
- A kurzusok megtartásakor és a már elkészült órarendek szükség szerinti módosításával biztosítani kell, hogy
o lehetőség szerint nagyobb létszámú hallgatói csoport zárt térben ne tartózkodjon,
o a hallgatók közötti védőtávolság a kurzusok alatt is biztosítható legyen,
o a kurzusok közötti időkben a hallgatói mozgások során nagyobb hallgató csoportosulás, tömeg ne alakuljon ki.
- A kurzusokat lehetőség szerint olyan termekben kell megtartani, ahol a hallgatók és oktatók közötti védőtávolság biztosítható.
- Amennyiben a kurzus megtartásához az órarendben hozzárendelt teremben a védőtávolság betartására nincs mód és a kar nem tud más, megfelelő méretű termet biztosítani, az oktató az oktatási dékánhelyettes engedélyével online formában is megtarthatja az órát.
- A nagyobb létszámú előadások esetén a teremben egyszerre csak annyi hallgató tartózkodhat, ahány fő között az adott teremben a védőtávolság biztosítható (erről külön terv készül a tanév megkezdése előtt). A teremben a hallgatók érkezési sorrendben vehetik igénybe a rendelkezésre álló helyeket. A megengedett létszámkereten felüli, a teremből így kiszoruló hallgatók számára az előadás online megtekintését a technikai feltételek rendelekezésre állása esetén az adott karnak biztosítania kell. Ellenkező esetben az előadáson való hallgatói részvétel lehetőségét csoportbontással kell biztosítani.
- Minden kurzus esetén az oktató az első órán köteles tájékoztatni a hallgatókat arról, hogy a járványügyi helyzet esetleges romlása esetén a kurzus milyen formában kerül távolléti oktatásra és fel kell mérni, hogy a hallgatók rendelkeznek-e az ehhez szükséges technikai feltételekkel.

- A járványügyi helyzet esetleges romlására készülve minden oktató köteles az általa választott e-learning rendszeren belül (ajánlott rendszerek: Moodle, MS Teams) kurzusa távolléti oktatás formájában történő felkészítésére, ide értve a digitális tananyagok elkészítését, a hallgatókkal történő kapcsolattartás és számonkérés előkészítését.


4.) Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
- A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.
- A gyakorlat során zárt térben a maszk használata kötelező, a védőtávolságot lehetőség szerint biztosítani kell.
- A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
- A külső szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást, melynek kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető feladata. - Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. - Amennyiben a külső gyakorlóhelyen ettől eltérő, szigorúbb előírások érvényesek, akkor a hallgató és a gyakorlatvezető azokat is köteles betartani.


5.) A számonkérés, beszámolás rendje
- A szóbeli számonkérés napja, létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását úgy, hogy a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
- Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
- Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a maszk viselése kötelező.
- Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. - Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják a vizsgázáshoz szükséges eszközöket, minden használatot követően - rövid behatási idővel rendelkező - felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.


6.) Egyetemi kollégiumok, kollégiumi beköltözés
a) A Soproni Egyetem kollégiumaiba történő beköltözés a megszokott rendben, az egyetemi szabályzatoknak megfelelően bonyolódik az alábbi rendelkezésekkel kiegészítve:
i. A kollégiumi beköltözés előtt minden hallgatónak ki kell tölteni a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról szól nyilatkozatot.
ii. A kollégiumi beköltözés előtt minden hallgató lázát arra alkalmas lézerhőmérővel meg kell mérni.
iii. A nyilatkozat bármely kérdésére adott igen válasz, illetve a lázmérés során mért magas érték (37,5 C fok vagy e felett) esetén a kollégiumba történő beköltözést meg kell tagadni.
b) Külföldi hallgatók esetén a kollégiumba való beköltözés során az országosan előírt karantén szabályzat szerint kell eljárni az országok aktuális kockázati besorolásának megfelelően.
c) Amennyiben a külföldi hallgatók számára az országos járványügyi előírások két hetes karantént rendelnek el, akkor azt az egyetem a kollégiumában biztosítja.
d) Az egyetem összes kollégiumában kollégiumonként egy szobát, mint egészségügyi szobát üresen kell hagyni az esetlegesen megfertőződött hallgató ideiglenes elhelyezésére és elkülönítésére. A VUK kollégiumban – mely a külföldi hallgatók szálláshelye – a magasabb járványügyi kockázat miatt 8 szobát kell fenntartani ezen célok biztosítására.
e) A kollégium közös helységeiben (konyha, társalgó stb.) a maszk használata kötelező.
f) A járványügyi helyzet fennállásáig a kollégiumban vendégek nem fogadhatók.


7.) Rendezvényekre vonatkozó előírások
Az egyetemen a járványügyi előírásoknak megfelelően nem lehet 500 fő feletti rendezvényt szervezni és lebonyolítani, továbbá minden rendezvényen kötelező a maszk használata.
A rendezvények szervezői kötelesek tájékoztatni az egyetem érintett szervezeti egységeit, igazgatóságait arról, hogy a rendezvények lebonyolításakor melyik szervezeti egységnek, milyen a járványüggyel kapcsolatos feladatai vannak (pl. takarítás, fertőtlenítés, tájékoztatás, informatikai szolgálatás, stb.). E tájékoztatás alapján az érintett szervezeti egységek kötelesek a rektori utasításban a saját kompetenciaterületükhöz tartozó feladatokat elvégezni.

a) Szakestélyek, balekbál
A szakestélyek, valétálás, valétabál az alábbi feltételek biztosítása mellett tarthatók meg:
1. A rendezők köteles gondoskodni az aktuális járványügyi előírások be-tartásáról.
2. A rendezvény résztvevőinek száma nem haladhatja meg az 500 főt.
3. A rendezvény programját úgy kell megszervezni, hogy a személyes érintkezések száma alacsony maradjon.
4. A rendezvény helyszínét úgy kell megválasztani és berendezni, hogy a védőtávolság megtartása a lehetőségekhez mérten biztosított legyen.
5. A rendezvény helyszínén a kézfertőtlenítést a szervezőknek biztosítaniuk kell.

b) Tanévnyitók
A tanévnyitók az alábbi feltételek mellett tarthatók meg:
1. A rendező kar köteles gondoskodni az aktuális járványügyi előírások betartásáról.
2. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken a maszk használata kötelező.
3. Ha az eredeti tanévnyitón emlékdiplomák átadására is sor került vol-na, akkor azt külön rendezvényként, a tanévnyitótól térben és időben elkülönülten kell megrendezni.
4. A rendezvényre meghívottak számát úgy kell korlátozni, hogy a ren-dezvény helyszínén a védőtávolság biztosítása lehetséges legyen.
5. A tanévnyitó ünnepség elnökségének elhelyezésekor gondoskodni kell a védőtávolság megtartásáról.
6. A korlátozott résztvevőszám miatt, a technikai feltételek rendelkezésre állása esetén, a rendezvény online közvetítését is biztosítani kell.
7. A rendezvény helyszínén a kézfertőtlenítést a szervezőknek biztosíta-niuk kell.
8. A rendezvényre történő beléptetést (védőtávolság) és távozást is a fen-tiek szellemében kell megszervezni.

8.) A nem magyar állampolgár hallgatókra és a felsőoktatásban foglalkoztatottakra vonatkozó speciális szabályok


- A külföldről történő beutazáshoz az egyetem igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgató részére (ITM minta alapján).
- A hallgató Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felveni a kapcsolatot az egyetemmel, valamint 24 órán belül köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen. - A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső nem magyar állampolgárok – akik rendelkeznek az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímén 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel – beléphetnek Magyarország területére, azonban egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Ezen állampolgárok, amennyiben az egészségügyi vizsgálat során fertőzés gyanúja merül fel, úgy kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, úgy 14 napig terjedő hatósági házi karanténban kerülnek elhelyezésre. - A magyar állampolgárokkal nem azonos megítélés alá eső nem magyar állampolgárok részére – hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése céljából, a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás alapján – a helyileg illetékes szerv engedélyezheti a Magyarország területére való belépést, ha beutazás előtt a police.hu honlapon benyújtott beutazási kérelmük pozitív elbírálásban részesült. Ezen állampolgárok a határon egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. A megérkezést követően 14 napos házi karanténba kell vonulniuk. - A hatósági házi karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.
- A felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók, kutatók, egyéb alkalmazottak beutazásához meghívólevél szükséges, melyet az egyetem kérelmére az ITM állít ki.

9.) Sport- és szabadidős tevékenységek


- Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt. Ennek ellenőrzése és dokumentálása a foglalkozást, tevékenységet szervező feladata.
- Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben, sporteseményen nézőként kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt. Ennek ellenőrzése és dokumentálása a foglalkozást, tevékenységet szervező feladata.
- A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.
- A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
- A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.


Sopron, 2020. szeptember 3.

 


Prof. Dr. Fábián Attila s.k.
általános rektorhelyettes