Sérelmeken való túlemelkedés, kitartó munka, széleskörű érdeklődés – Kövesi Antal emléktáblaavatás

Dr. Kövesi Antalra, a Soproni Egyetem egykori rektorára emlékező táblát avattak a B épület II. emeletén.

A megjelenteket Dr. Andor Krisztián egyetemi docens, a Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet igazgatója köszöntötte. Az avatáson a család, az érdeklődők és az egyetemi megemlékezők mellett részt vett prof. dr.  Náhlik András rektor, valamint prof. dr. Bidló András és dr. Magoss Endre dékánok.

 

 

Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes az intézmény nevében emlékezett meg dr. Kövesi Antal, a Soproni Egyetem egykori rektorának tudományos munkásságáról és szerepéről a 100 évvel ezelőtti, Selmecbányáról történő költözésben. Elmondta, hogy a tábla a Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet falára került, melynek jogelőd tanszékét vezette dr. Kövesi Antal. Tanári pályafutása alatt mechanikát, szilárdságtant, gépészeti ipartant, vasszerkezetet, erdészeti géptant és kohógéptant adott elő. Tudományos munkásságának eredményeként több mint száz, a technika legkülönbözőbb ágazatába tartozó tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Dr. Alpár Tibor felvillantotta annak az egyetemi vezetőnek a tevékenységét, aki a tanítás és a kutatás mellett igazi közösségi és segítő ember is volt, megalapította például a szegény diákokat támogató Menza Egyesületet.  

A család és a rokonok nevében, akik Debrecenből, Miskolcról, Budapestről és Szombathelyről is érkeztek az eseményre, Komlósi Judit, dr. Kövesi Antal legidősebb unokája mondott beszédet.

Beszédében felelevenítette dr. Kövesi Antal, a családfő, a nagyapa és a közösségi ember emlékét, aki fjúsági, sport és városszépítő egyesületekben is vállalt szerepet. Szólt a család szerény életéről a Kis János utcai lakásban, és megidézte a lővereki „kulipintyó” emlékét. Elmondta, hogy dr. Kövesi Antalt egészen haláláig érdekelték a tudományos eredmények. Beszédét azzal a hármas gondolattal zárta, melyek végigkísérték egykori rektorunk életét: „sérelmeken való túlemelkedés, kitartó munka, széleskörű érdeklődés”.

Az emléktáblát Dr. Alpár Tibor és Dr. Andor Krisztián leplezték le.

 

A Soproni Egyetem köszönetet mond Dr. Kövesi Antal unokáinak, dédunokáinak egykori rektorunk szellemiségének emlékét őrző tábla állíttatásáért. Az emléktábla Juha Richárd művész munkája.