Stratégiai nyilatkozatok

Folyamatosan megújuló, (m)értékadó, egyetemi tudásközpont Európában.

A Soproni Egyetem, a magas színvonalú oktatási, kutatási, innovációs tevékenysége és társadalmi szerepvállalásai révén, folyamatosan megújuló, (m)értékadó egyetemi tudásközpontként kíván működni. Kitűntetett szerepét, nemzetközi rangját a jövőben is megőrzi, elismertségét fokozza. Folyamatos megújulásra való készsége és képessége alkalmassá teszi, hogy a prognosztizált elvárásokhoz igazodva, a három misszióhoz kapcsolódó tevékenységével, elért sikereivel a hazai és nemzetközi tudományos szférát, a szakmai kapcsolatokat tovább gazdagítsa. Kiterjedt partnerhálózatán keresztül gondoskodik az eredmények közzétételéről, hogy hatékonyabb alkalmazások, hasznosulások megvalósításával elősegítse a gazdaság és a társadalom szereplőinek érvényesülését.

  1. Az egyetem vezetése a szervezet fenntartható fejlődés és minőség iránti elkötelezettségét a Küldetésnyilatkozatban, Környezetpolitikában és a Minőségpolitikában nyilvánítja ki.
  2. A Soproni Egyetem legfőbb értékei az Intézményfejlesztési Tervben rögzítettek szerint: kreativitás, együttműködés, gyakorlatorientált képzések, értékközpontúság, környezettudatosság.
  3. Az Etikai kódex az egyetemi polgárok számára előírja azokat a követendő erkölcsi magatartási normákat, értékeket, melyek az alapvető emberi értékek védelmén és tiszteletén alapulnak. A küldetésnyilatkozattal összhangban, a célok teljesülése érdekében, közös elvárásként irányelveket, szabályokat, vétség esetén követendő eljárásokat határoz meg.
  4. Az esélyegyenlőség elősegítése és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása érdekében az Esélyegyenlőségi Bizottság az egyetem működésében figyelemmel kíséri a nők és férfiak arányos képviseletét, szerepvállalását és a fogyatékkal élők esélyteremtését. A Szenátus által létrehozott Bizottság az Esélyegyenlőségi Tervben célokat, követelményeket, támogató intézkedéseket fogalmaz meg, és előírja a panaszok ügykezelésének eljárását. Az intézkedések eredményességének vizsgálatával figyelemmel kíséri az egyetem működését.