Szabályozás

Esélyegyenlőség elősegítése a Soproni Egyetemen

Az egyetem hangsúlyozottan segíti a fogyatékossággal élő hallgatókat tanulmányaik eredményességében és az egyetemi közösségi életben.
Amennyiben a

  • felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült, vagy
  • valamilyen fogyatékossággal él, és
  • a képzése során sajátos igényei vannak és lesznek, valamint
  • szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat,

úgy a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat feltétlen adja be (titoktartási kötelezettség biztosított). Ez a dokumentáció képezi jogosultságát a támogatásra, valamint ezáltal tudja felvenni Önnel a kapcsolatot a kari fogyatékosügyi koordinátor.
A tanulmányi kedvezményre, mentességre vonatkozó kérelmét a Neptun rendszerben az elektronikus kérvények megfelelő rovatában rögzítheti.
A közvetlen támogatási formák megismerése érdekében személyesen vagy e-mail-ben is keresheti kari fogyatékosügyi koordinátorát.

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító szabályok

Kivonat a SOE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszeréből (hatályos: 2017. 07. 25. napjától)
A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyen, illetve minden képzési területen, kivéve ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján számolják a felvételi pontszámot, a mindenkori jogszabályi előírás szerinti többletpontra jogosult. Sikeres felvétel esetén a beiratkozáskor a többletpontot alátámasztó eredeti dokumentumot kötelező bemutatni.

Hallgatói Követelményrendszer V. Fejezet