Számadás - könyv az OEE Szeniorok negyedszázadáról

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Szeniorok Tanácsának 25 évét foglalja magába S. Nagy László, gyémánt diplomás erdőmérnök könyve, a Számadás.

 

A kötet a Szeniorok és a magyar erdészet krónikája, ezzel együtt gondolatébresztő minden természetszerető embernek. Kronologikus rendben végig követhetjük a nagy múltra visszatekintő OEE munkáját, működését, támogatási rendszerét, a kutatás, az oktatás, az erdészeti közigazgatás történéseit. A Szeniorok életének eseményei: megalakulásuk, közleményeik, valamint további írásaik is időrendi sorrendben kerültek szerkesztésre a kötetben.

Az erdésztársadalom példaértékű elhivatottságát, összetartozását szemléltetik a kiadvány fejezetei.

A Szeniorok küldetésüknek tekintik a közösségük értékeinek áthagyományozását, a szélesebb társadalmi rétegek irányába történő nyitást. A Szeniorok Tanácsa a természethű gondolkodást, az ifjúsággal történő együttműködést, együtt gondolkodást erősíti. Korunk számos kérdésére keresik a könyvben a választ, többek közt a digitális korszakban felmerülő problémákra.

A könyvben bemutatott közösségi lét többet akar mutatni az emlékezésnél: szeretne hasznára lenni a jövő erdész nemzedékeinek.

A könyv szerkesztője hangyaszorgalommal gyűjtötte egybe negyedszázad írásos anyagát: időrendben mutatja be a szeniorok életét a kezdetektől, az útkereséstől, a kiforrott célokig. A dokumentált éves feladattervekből és megvalósult programokból nyomon lehet követni a szeniorok teljes tevékenységét.

A kiadvány az erdészet jövője érdekében tenni kívánó szakemberek számára ad lényeges, pontos áttekintést, a Szeniorok Tanácsának munkájáról.

 

 

 

 

A kiadvány közel 90 rendezvény, 190 db színes képpel gazdagított anyagát öleli fel. Ezen belül 15 Erdőgazdaság, a Soproni Egyetem , az ERTI, illetve 3 Nemzeti Park területein szerzett tapasztalatokról tájékoztat. Az erdészek törekvéseinek rögzítése mellett sok meghívott, elismert közéleti személyiség gondolatait foglalták írásba. A kiadványban befoglalásra került a Szeniorok Tanácsának elfogadott Működési Rendje, az ajánlott Etikai Kódex, továbbá az erdészet időszaki, állami és egyesületi, illetve a Soproni Egyetem vezetőivel történt eseményekről készült írások.

A kötetben helyt kapnak a soproni életképek, melyeknek megidézése tanulságos. Az Alma Materben történt 1956-os eseményekről a Szeniorok filmvetítés keretében értékközvetítő gondolatokat fogalmaztak meg az utódok számára.

 

Cím: Számadás - Az Országos Erdészeti Egyesület Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa negyedszázadáról

Szerkesztő: Dr. S Nagy László