Szekszárdi vendégek a Benedek Karon

Dr. habil Varga László dékán meghívására a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet „Gyermekkultúra Kutatócsoportja” vendégeskedett a Benedek Elek Pedagógiai Karon.

Varga László köszöntője után bemutatkoztak a szekszárdi, majd a soproni kar intézetei és a megjelent kollégák. Ezt követően a kutatócsoportok bemutatkozására, a kutatási témák ismertetésére került sor. Dr. Bús Imre szekszárdi tanszékvezető az eddigi kutatási eredményeik ismertetése után a Gyermekkultúra Kutatócsoport megalakulásáról, annak működéséről és eddigi eredményeikről beszélt. Dr. Klein Ágnes intézetigazgató a nemzetiségi kisgyermekneveléssel, valamint a gyermekek nyelvi fejlődésével kapcsolatos kutatásairól számolt be. Tancz Tünde mesteroktató a gyermekirodalom, gyermekkönyv- és mesekutatásairól beszélt.

Dr. Hartl Éva egyetemi docens, tanszékvezető szólt az NymE BPK képzéseinek helyzetéről, az eredményekről és nehézségekről, a pályázati lehetőségekről, majd a soproni kollégák mutatták be eddigi kutatásaikat. Elsőként Dr. Zsubrits Attila egyetemi docens a gyermekkor kötődései kutatásait vázolta a szekszárdi kollégáknak, majd Szélesné Dr. Ferencz Edit egyetemi docens, intézetigazgató individuálpszichológiai kutatásaikról beszélt. Dr. habil Varga László dékán a nemzetközi neuropedagógiai kutatócsoport megalakulásának körülményeiről, létjogosultságáról, eddigi eredményeiről, valamint a Kar nemzetközi kutatásairól számolt be. Kissné Dr. Zsámboki Réka adjunktus ismertette a gyermeki világkép – gyermekkultúra kutatás eredményeit, a kutatás folytatásának lehetőségeit. Pásztor Enikő tanársegéd, a Benedek Kar frissen kinevezett oktatója doktori kutatásáról beszélt, és annak szekszárdi vonatkozásai miatt szakmai együttműködést kért a vendégektől. Dr. Kollarics Tímea tanársegéd elmondta, hogy doktori kutatása - a tanösvények szerepe a környezeti szemléletformálásban - csak részben kapcsolódott az óvodás korosztályhoz, de jelenlegi kutatásai már erre a korosztályra is koncentrálódnak.
Miután a résztvevők részletesen megismerkedhettek egymás kutatási területeivel, megállapították, hogy számtalan kapcsolódási pont van bennük. Céljaik, irányelveik alapvetően azonosak, ezeket kellene a jövőben szinkronizálni, harmonizálni.

Megállapodtak egy közös hálózatos kutatócsoport létrehozásában. Ennek kivitelezésére a megbeszélésen két verzió merült fel:
- intézményenkénti kutatócsoportok más-más profillal,
- intézmények közötti, illetve személyek közötti kutatócsoportok.

A megbeszélésen résztvevők ez utóbbi mellett érveltek leginkább. A kutatócsoport kutatási területének alapját a gyermekkultúra alkotná, és itt kellene fókuszpontokat kijelölni. Régiós szinten egy hálózati kutatócsoport létrehozását tartják célravezetőnek. A soproniak felvetették, hogy be lehetne vonni és a kutatásokban lehetne használni a Kar bázisóvodai hálózatát. Dr. Bús Imre tanszékvezető a hallgatók és a szülők bevonását is szükségesnek látja.
A kutatócsoport szervezetei kereteit a közeljövőben alakítják ki, megpróbálják pályázatok útján ennek anyagi fedezetét is biztosítani. A találkozó végén abban állapodtak meg a résztvevők, hogy kölcsönösen részt vesznek egymás tavaszi konferenciáin, valamint a közös kutatócsoport céljai között megjelölték a konferenciák rendezését és publikációk megjelentetését is. A kutatócsoport soproni koordinátorának Pásztor Enikőt kérték fel.

Szerző: Pásztor Enikő