Szenátus

Hatályos: 2019. február

Hivatalból:

Prof. Dr. Náhlik András rektor, a Szenátus elnöke (hivatalból)
Skala János  kancellár

Választás alapján:

Vezető megbízással rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselői:
BPK
Dr. Varga László egyetemi docens, dékán
Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató

EMK
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató,
Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató

LKK
Dr. Tóth Balázs István egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán

SKK
Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens, kutatási és külügyi rektorhelyettes
Joóbné Dr. Preklet Edina egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes

BPK, LKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens - LKK

EMK, SKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Dr. Fehér Sándor egyetemi docens - SKK

BPK, EMK, LKK, SKK egyéb foglalkoztatottjainak és a Központi funkcionális és szolgáltató egységek egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:
Grebenár Bernadett gazdasági előadó - EMK

FDSZ által delegált képviselő:
Dr. Andor Krisztián intézetigazgató, egyetemi docens

Doktoranduszok képviselői:
Pankotay Fruzsina Magda, PhD hallgató (LKK)

Hallgatói Önkormányzatok képviselői:
Újvári Adrienn BPK HÖK elnök
Szabó Róbert EMK HÖK elnök
Hodgyai Zsolt SKK HÖK elnök
Németh Csaba LKK HÖK elnök


Szenátus ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt:
Dr. Katona György egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes
Prof. Dr. Bidló András intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán
Dr. Magoss Endre intézetigazgató, egyetemi docens, dékán
Bedők Julianna mb. gazdasági igazgató (hivatalból)
Dr. Kozma Judit rektori hivatalvezető, a szenátus titkára
Iszak Noémi kancellári hivatalvezető
Horváthné Dr. Hoszpodár Katain Intézményfejlesztési Központ igazgató
Kollárné Csipszer Edit Egyetemi Tanulmányi Központ igazgató
Pakainé Dr. Kováts Judit Szolgáltatási Igazgatóság igazgató
Tompa Mónika a Központi Könyvtár és Levéltár főigazgató
Bendő Gábor Műszaki és Beszerzési Igazgatóság igazgató
Németh Ede belső ellenőrzési vezető
Dr. Kamarás Péter jogi szakértő
Kónya István a Konzisztórium elnöke
Brality Mihály EHÖK elnök
Tóth György az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács elnöke