Szenátus

Hatályos: 2018. január 16. naptól


Hivatalból:


Prof. Dr. Náhlik András rektor, a Szenátus elnöke  (hivatalból)
Bedők Julianna SOE kancellár helyett teljes jogkörrel eljáró mb. gazdasági igazgató (hivatalból)

Választás alapján:

Vezető megbízással rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselői:
BPK
Dr. Varga László egyetemi docens, dékán
Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató

EMK
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató,
Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató

LKK
Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes, az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács Elnöke

SKK
Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens, kutatási és tudományos rektorhelyettes
Joóbné Dr. Preklet Edina egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes

BPK, LKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens - LKK

EMK, SKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Dr. Fehér Sándor egyetemi docens - SKK

BPK, EMK, LKK, SKK egyéb foglalkoztatottjainak és a Központi funkcionális és szolgáltató egységek egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:
Grebenár Bernadett gazdasági előadó - EMK

FDSZ által delegált képviselő:
Dr. Andor Krisztián intézetigazgató, egyetemi docens -SKK

Doktoranduszok képviselői:
Pankotay Fruzsina Magda, PhD hallgató (EMK)

Hallgatói Önkormányzatok képviselői:
Bojtos Rita BPK HÖK
Szmuta Veronika SKK HÖK
Könye Dóra LKK HÖK
Fellner Zoltán EMK HÖK

Szenátus ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt:
Dr. Katona György egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes
Prof. Dr. Bidló András intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán
Dr. Magoss Endre intézetigazgató, egyetemi docens, mb. dékán
Kónya István a Konzisztórium elnöke
Dr. Kozma Judit rektori hivatalvezető, a Szenátus titkára
Iszak Noémi mb. kancellári hivatalvezető
Dr. ifj. Sarkady Sándor a Központi Könyvtár és Levéltár mb. főigazgatója
Horváthné Dr. Hoszpodár Katain Intézményfejlesztési Központ mb. igazgató
Kollárné Csipszer Edit Egyetemi Tanulmányi Központ mb.igazgató
Pakainé dr. Kováts Judit Szolgáltatási Igazgatóság mb. igazgató
Bendő Gábor Műszaki és Beszerzési Igazgatóság mb. igazgató
Dr. Barkó Péter jogtanácsos
Klekner Zoltán belső ellenőrzési vezető
Sipos Karola Anna EHÖK elnök