Szenátus

Hatályos: 2017. február 01. naptól 1-4 évig


Tisztség alapján:


Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, a Szenátus elnöke
Dr. Dinnyés Álmos kancellár

 

Választás alapján:

Vezető megbízással rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselői:

BPK
Dr. Varga László egyetemi docens, dékán
Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató
EMK
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató
LKK
Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes, az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács elnöke
SKK
Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens, dékán
Joóbné Dr. Preklet Edina egyetemi docens, intézetigazgató

BPK, LKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens - LKK

EMK, SKK vezetői megbízással nem rendelkező oktatók/kutatók/tanárok képviselője:
Dr. Fehér Sándor egyetemi docens - SKK

Központi funkcionális és szolgáltató egységek egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:
Huber Hedvig Erzsébet költségvetési munkatárs

BPK, EMK, LKK, SKK egyéb foglalkoztatottjainak képviselői:
Dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető - LKK
Molnár Gyöngyi gazdasági koordinátor - LKK

 

Doktoranduszok képviselői:
Szabó Piroska, PhD hallgató (EMK)

 

Hallgatói Önkormányzatok képviselői:
Sipos Karola Anna BPK HÖK
Szmuta Veronika SKK HÖK
Könye Dóra LKK HÖK
Fellner Zoltán EMK HÖK

 

Szenátus ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt:
Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Prof. Dr. Németh Róbert egyetemi tanár, mb. tudományos és külügyi rektorhelyettes
Kónya István a Konzisztórium elnöke
Dr. Kozma Judit Rektori Hivatalvezető, a Szenátus titkára
Dr. ifj. Sarkady Sándor a Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója
Bedők Julianna mb. gazdasági igazgató
Kiss Henriette Egyetemi Tanulmányi Központ igazgató
Csizmadia Zoltán Egyetemi Informatikai Központ igazgató
Bartal Gábor
 műszaki igazgató
Dr. Barkó Péter jogtanácsos
Klekner Zoltán belső ellenőrzési vezető
Dr. Kalicz Péter az FDSZ titkára
Takács Tamás EHÖK elnök