Tanévnyitó ünnepség - 2021. szeptember 8.


Szeptember 8-án rendezték meg a Soproni Egyetem Szenátusának és az Erdőmérnöki Kar Tanácsának Nyilvános Tanévnyitó Ülését. A hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között, a zászlók és az Elnökség bevonulásával vette kezdetét az ünnepség. Ezt követően Dr. Csányi Sándor a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd prof. Dr. Fábián Attila rektor úr mondta el ünnepi beszédét. Végül pedig Dr. Heil Bálint docens úr, az Erdőmérnöki Kar megbízott dékánja is szólt az egybegyűltekhez.

 

Az ünnepi beszédek után a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda kis óvodásainak műsorát nézhették meg a résztvevők.

Az ünnepség az 50, 60, 70 és 75 évvel ezelőtt végzett okleveles erdőmérnökök tiszteletdiplomáinak átadásával folytatódott. Ezután Dr. Magas László aranydiplomás erdőmérnök tartotta meg beszédét. Később az óvodapedagógusok népdalcsokrával folytatódott a rendezvény, melyet Vancsura Zselyke, Falusi Flóra és Csoboth-Róbert Borbála adtak elő.

Az óvodapedagógusok műsora után dr. Kovács Gábor oktatási dékánhelyettes úr kérte fel az elsőéves hallgatókat az eskütételre. Az eskütétel letevése után a dékán és dékánhelyettes úr kézfogással egyetemi polgárrá fogadta az elsőéves hallgatókat. Ezt követően szólalt fel Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere és üdvözölte a város új lakóit, majd a firmák nevében Juhász Tamás erdőmérnök hallgató is köszöntötte a diákokat.

Az új egyetemi polgárok köszöntése után Rudolf Teréz színművésznő szavalta el Radnóti Miklós Nem tudhatom című művét.

Az előadás után a Soproni Egyetem Szenátusa Soproni Egyetem Díszpolgára címet adományozott dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek. Később Vörös Ákos nyelvtanár vehette át a Soproni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést az egyetemen töltött több évtizedes szakmai pályafutása során végzett magas színvonalú, elhivatottsággal végzett munkájáért.

Ezután a hallgatói ösztöndíjak átadása következett. Benyújtott pályázatuk alapján a 2021/2022-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesültek Bocz Balázs okleveles erdőmérnök, Bocz Dániel okleveles erdőmérnök, Kádár Tamás László okleveles erdőmérnök és Preisinger Márk okleveles erdőmérnök hallgatók.
Az Alma Mater iránt érzett tisztelete jeléül és az erdészeti felsőoktatás támogatása érdekében Grátzer Miklós Ösztöndíjban részesültek Gyenizse-Nagy Balázs Ábel okleveles erdőmérnök, Molnár Richárd okleveles erdőmérnök és Preisinger Márk okleveles erdőmérnök hallgatók.
Az 1956-os események után Kanadában letelepedett soproni hallgatók, a Vancouver/Sopron Alumni csoport tagjai által alapított, volt dékánjuk nevét és emlékét őrző, Roller Kálmán Ösztöndíjban a 2021/22-es tanévben Janzsó Milán Gábor környezetmérnök, Pongrácz Panka okleveles erdőmérnök és Végh Péter okleveles erdőmérnök, PhD hallgató részesült.
Horváth Czillinger Emil szociális ösztöndíjban részesült az idei tanévben Balogh Máté okleveles erdőmérnök, Herrmann Blanka természetvédelmi mérnök, Kiss Csaba László okleveles erdőmérnök, Ujhegyi Kristóf okleveles erdőmérnök, Vágó Sára vadgazda mérnök és Volford Anna természetvédelmi mérnök hallgatók.

Az ünnepség dr. Veres András püspök úr áldásával és a bányász-, a kohász és az erdészhimnusz eléneklésével zárult.