A Soproni Egyetem Teljesítményértékelési rendszere

A Soproni Egyetem Szenátusa az Egyetem munkavállalói által nyújtott teljesítmény mérésére, az egyenletes, jó teljesítmény fenntartása és a kiváló munkavállalói teljesítmény jutalmazása érdekében – összhangban a felsőoktatás új finanszírozási alapjaival – megalkotta a Soproni Egyetem teljesítményértékelési rendszerét (a szabályzat megtalálható a dokumentumok alatt).

A teljesítmény elismerése céljából a Soproni Egyetem TÉR-jutalomban részesíti a kiválóan teljesítő munkavállalóit.

A TÉR-jutalom a munkáltatói jogkörgyakorló által, az Egyetem mindenkori pénzügyi lehetőségeinek keretei között, a fedezet rendelkezésre állása esetén adható jutalom, melynek jogosultjait, az adott évben kiváló teljesítményértékeléssel rendelkező munkavállalók közül, a munkáltatói jogkörgyakorló mérlegelési jogkörében eljárva választ ki. A jutalom, a jogkörgyakorló döntése alapján a jutalmazott munkavállalónak folyósítható egyösszegben, vagy maximum 12 hónapon keresztül, a jogkörgyakorló által meghatározott összegben.

A teljesítményértékelési rendszer folyamata

A teljesítményértékelési rendszer az egyéni teljesítménymutatók alapján az oktatási, a kutatási, a harmadik missziós, valamint a munkakörrel kapcsolatos tevékenységeket értékeli. Az értékelés alapját a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Foglalkoztatási követelményrendszer munkakörrel kapcsolatos kötelező előírásai, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása és a teljesítménycélok képezik. A teljesítményértékelési rendszer feladata, hogy valamennyi munkavállalót motiváljon az egyetemi teljesítménymutatók elérésében, továbbá a munkavállalók hatékonyságának és eredményességének javítását ösztönözze, mely által elérhető az Egyetem teljesítményének javulása is.

A teljesítményértékelés évenkénti ciklusonként ismétlődik és négy fázisból áll. Résztvevői a munkavállaló, a közvetlen munkahelyi vezető, és a munkáltatói jogkörű vezető. A munkakörök jellegéből adódóan a TÉR rendszer fázisainak a tartalmi elemei eltérők az oktatói és kutatói munkakörökben valamint az egyéb munkakörökben dolgozó munkavállalók esetén.

 

 

A TÉR négy fázisa. 1) Célkitűzés 2) Nyomonkövetés 3) Értékelés 4) Minősítés

A Teljesítményértékelési rendszer alkalmazása a 2022-es évben:

Tekintettel arra, hogy a 2022-es év, a rendszer szempontjából töredékév, ezért az alábbi 4 fázist rövidebb idő alatt szükséges megvalósítani.

1. Célkitűzés

Tárgyév május 31-ig: A munkavállaló meghatározza a kulcsfeladatait a munkaköri leírás és a Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján. Elküldi a Közvetlen munkahelyi vezetőjének áttekintésre. Megtartják a célkitűző megbeszélést.

2. Nyomonkövetés

Tárgyév szeptembere: A kitűzött célok nyomonkövetését végre kell hajtani. A munkavállaló javasolhat változtatást a kitűzött célok között (amennyiben úgy érzi szükséges). Elküldi a Közvetlen munkahelyi vezetőjének áttekintésre. Megtartják a nyomonkövető megbeszélést.

3. Értékelés

Tárgyév decembere, tárgyév utáni január: A munkavállaló áttekinti az egyes célok teljesülését. Önértékelést végez és megjegyzéseket tesz. A közvetlen munkahelyi vezető is elvégzi ugyanezt. Továbbá a Közvetlen munkahelyi vezető minősíti a munkavállalót.

4. Minősítés

A munkáltatói jogkörű vezető általi minősítés során figyelembe veszi a teljesítménycélok teljesülését valamint áttekinti a részletes teljesítményértékelési párbeszédet, amit a munkavállaló a közvetlen munkahelyi vezetővel hajtott végre. 

Aktuális fázis

Az első fázis a CÉLKITŰZÉS. Ez a fázis a töredékév miatt 2022.05.31-ig tart.

A fázis egy önálló felkészülésből és egy célkitűző megbeszélésből áll. A fázis kísérődokumentuma a mellékletben megtalálható teljesítményértékelő párbeszéd dokumentum. Csak a célkitűzéssel kapcsolatos részt kell kitölteni.

A folyamat azonos az oktatói/kutatói munkakörben lévő kollégák és az egyéb munkakörben lévő kollégák között. Azonban az egyéb munkakörben dolgozók esetén (a munkakörök eltérő jellege miatt) a hangsúly inkább a kompetenciákon van.

A következőkben az egyes munkakörcsoportokra jellemző feladatokat részletezzük.

OKTATÓ és KUTATÓ kollégák

Az önálló felkészülés során a munkavállaló áttekinti, hogy milyen feladatot lát el jelenleg és ez alapján megfogalmaz a munkájára vonatkozó feladat javaslatokat (pl. a Foglalkoztatási Követelményrendszer ás a Munkaköri leírás alapján). A teljesítménycélok meghatározása során olyan célokat kell kijelölni, amelyek mind a munkavállaló egyéni fejlődését, mind a szervezeti egység fejlődését elősegítik (pl.: teljesítendő publikációk száma, oktatott tanórák száma). A munkaterület fókusza lehet – a jogszabályok és a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között – inkább oktatás központú, inkább kutatás központú, kiegyensúlyozott, egyéb.

A célfeladat javaslatokat megosztja a közvetlen munkahelyi vezetőjével. A közvetlen munkahelyi vezetője áttekinti azokat. Amennyiben szükséges módosításokat javasol. A közvetlen munkahelyi vezetője által megjelölt időponton a célkitűző megbeszélésen megjelenik és közös megegyezéssel kijelölik a következő időszakra (2022.12.31-ig) vonatkozó teljesítménycélokat. 

A kulcsfeladatok és a célkitűzések meghatározásakor a Soproni Egyetemmel és a szervezeti egységgel szemben támasztott teljesítményelvárásokra maradéktalanul legyenek figyelemmel.

A munkavállaló és a közvetlen munkahelyi vezető közösen mérlegelik, hogy milyen területek azok, amelyek a célokhoz hozzárendelhetők a mellékletben megtalálható TÉR pont táblázatból. A megbeszélést eredménye egy a mindakét fél által elfogadott célkitűzési dokumentum, melyekben az kiválasztott indikátorok is megjelölésre kerülnek. 

A megbeszélést követően a mindkét fél által aláírt célkitűző dokumentumot beszkennelve megküldik a ter@uni-sopron.hu-ra. A dokumentum eredeti példányát, pedig a munkavállaló őrzi meg. A következő fázisban ismét szükség lesz a dokumentumra, melynek elérhetőnek kell lennie. Továbbá az teljesítményértékelési ciklus végén a dokumentumot a Munkaügyi Osztálynak el kell juttatni.

EGYÉB munkakörben dolgozó kollégák (nem oktató vagy kutató)

Az önálló felkészülés során a munkavállaló áttekinti, hogy milyen feladatot lát el jelenleg és ez alapján megfogalmaz a munkájára vonatkozó érték- és kompetenciajavaslatokat. 

A javaslatokat megosztja a közvetlen munkahelyi vezetőjével. A közvetlen munkahelyi vezetője áttekinti azokat. Amennyiben szükséges módosításokat javasol. A közvetlen munkahelyi vezetője által megjelölt időponton a célkitűző megbeszélésen megjelenik és közös megegyezéssel kijelölik a következő időszakra (2022.12.31-ig) vonatkozó érték- és kompetenciajavaslatokat.  

Az egyéb munkavállalók esetén, a célkitűzésben hangsúlyt kell fektetni az intézménytől elvárt teljesítménymutatók teljesítésének támogatására. A célkitűzés során a munkaköri leírásnak való megfelelés, a tevékenység elvégzéséhez szükséges kompetenciák, valamint fejlődési irányok lefektetése történik meg,

A megbeszélést eredménye egy a mindakét fél által elfogadott célkitűzési dokumentum, melyekben az kiválasztott indikátorok is megjelölésre kerülnek. 

A megbeszélést követően a mindkét fél által aláírt célkitűző dokumentumot beszkennelve megküldik ter@uni-sopron.hu-ra. A dokumentum eredeti példányát, pedig a munkavállaló őrzi meg. A következő fázisban ismét szükség lesz a dokumentumra, melynek elérhetőnek kell lennie. Továbbá az teljesítményértékelési ciklus végén a dokumentumot a Munkaügyi Osztálynak el kell juttatni.

VEZETŐ beosztású kollégák

Munkáltatói jogkörű vezetők

A teljesítményértékelési rendszert támogatva, a beosztott vezető megbízással rendelkező kollégák számára az általuk vezetett szervezeti egységgel szemben támasztott teljesítményelvárásokat delegálják, illetve a teljesítményértékelési folyamatot nyomonkövetik. 

Közvetlen munkahelyi vezetők

A közvetlen munkahelyi vezetők szerepe kiemelkedő a teljesítményértékelési folyamatban. A vezetett szervezeti egység teljesítményelvárásait delegálja a munkavállalókra továbbá támogassa a munkavállalókat a teljes teljesítményértékelési folyamatban (felkészülés a megbeszélésekre, megbeszélések lebonyolítása, teljesítményértékelő dokumentum aláírása). 

Kérdés esetén írjanak a ter@uni-sopron.hu e-mailcímre!

Dr. Garab József
Minőségmenedzsment csoportvezető

 

 

Letöltés

A Soproni Egyetem Teljesítményértékelési Rendszeréhez tartozó dokumentumok az intézmény munkavállalói számára érhetőek el bejelentkezés után (jobb felső sarok, lakat ikon) az alábbi hivatkozáson:
http://uni-sopron.hu/downloadmanager/index/id/1545/m/2266