Természetvédelmi mérnöki mesterszak

Természetvédelmi mérnöki mesterszak

Tartalmi elemek

Természetvédelmi mérnöki mesterszak

ugrás az oldal tetejére

A természetvédelmi feladatok, gondok sajátja, hogy megoldásuk rendszerint hosszú távú gondolkodást és következetes, tartós cselekvéseket igényel.

A szakágazat, a gazdasági szféra egyéb képviselő és a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, amely megköveteli, hogy rendelkezzenek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel, munkájukban érvényesíteni tudják a szakiránynak megfelelő elveket és előírásokat.

A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.


ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

a) Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

b) A bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: – agrárképzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési szakok; – műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak; – természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi, környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, geológus, környezettan-tanári, környezettudományi, környezetvédelem- tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok.

c) A mesterképzésbe történő felvételnél figyelembe vehetők azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • természetvédelmi és ökológiai
 • biodivezitási és genetikai
 • tájtörténeti
 • környezetpolitikai és jogi ismeretek
 • természeti állapot felmérési, monitorozási és hatásismeretek
 • a globális környezeti rendszerek


A mintatantervben szereplő tantárgyainak listája:


Nemzetközi természetvédelmi jog

Természetvédelmi tervezés Növény- és állatfajok aktív védelme
Természetvédelmi vagyongazdálkodás Globális környezeti rendszerek Tájvédelem és tájrendezés Európában
Természetvédelem nemzetközi helyzete Természetvédelmi kezelések Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés
Környezet- és tájpolitika Idegen szaknyelv 1. (Természetvédelem) Gyombiológia
Természetvédelmi politika Idegen szaknyelv 2. (Természetvédelem) Tájökológia
Természetvédelmi kutatások Távérzékelés Gyógynövényismeret
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek Tájrehabilitáció
Környezeti nevelés és bioetika Projekt és pályázati menedzsment Biometria
Magyarország védett természeti területei Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek Ökotoxikológia
Természetvédelmi genetika Biológiai invázió Diplomamunka I. (TM MSc)
Természetvédelmi ökológia Kultúrtörténeti értékek védelme Diplomamunka II. (TM MSc)
Biodiverzitás- monitorozás Tájgazdálkodás Erdőpedagógia szakmai módszertana
Európa védett természeti területei Természetvédelmi infrastruktúra Agrártámogatási rendszerek
Táj- és vegetációtörténet Édesvízi haltenyésztés Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek
Természetvédelmi állapotfelmérés- és hatásvizsgálat Földtani értékek védelme Vadbiológiai kutatás és monitoring


A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles természetvédelmi mérnök

Képzési idő: 4 félév.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére,
 • természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátására
 • ex situ génmegőrzési feladatok ellátására
 • természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreinek betöltésére
 • a természetvédelem jogszabályi előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására, valamint természetvédelmi szaktanácsadásra
 • a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozás szakirányú képzettséget igénylő vezetői feladatok ellátására
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: PhD. képzés

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás egyik fontos eredménye a PhD fokozat megszerzése. Ezek a hallgatók PhD tanulmányaik során már bekapcsolódnak az egyetemi BSc, MSc oktatásba, a saját képzésük során kialakult szemlélet továbbadására képesek. Közülük választható utánpótlás a hazai és európai természetvédelmi oktatói és kutatói körbe.

ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.

+36-99-518-207
 
 
http://www.emk.nyme.hu
 
 
Dékáni Hivatal vezetője:

Dr. Facskó Ferenc

telefon: (99) 518-258
 


Szakfelelős:

Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
 
telefon: (99) 518-205
 
 
A szakért felelős intézet:

Növénytani és Természetvédelmi Intézet
ugrás az oldal tetejére