Új Nemzeti Kiválóság Program

A 2017/2018-as tanév Új Nemzetti Kiválóság Program nyertes pályázatai

Az Új Nemzeti Kiválóság Program nyertes pályázatai - 2017/2018-as tanév (letöltés)

Pályázati kód, típusPályázati azonosítóÖsztöndíjas időszak hossza (hónap)Kutatási téma címeKutatási téma tudományterület/ tudományági besorolásKar
ÚNKP-17-1-I SOE-31 5 A hőingadozás hatása a faanyag hőmérsékletére Természettudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-1-I SOE-38 10 Gazdálkodj okosan! Gazdaságtudományok SOE - LKK
ÚNKP-17-1-I SOE-40 10 Ipar 4.0 fejlesztések hátterének kialakítása Informatika SOE - SKK
ÚNKP-17-1-I SOE-49 5 A sordély élőhelyválasztásának vizsgálata agrár környezetben Agrártudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-1-I SOE-50 5 Faanyagok higroszkóposságának csökkentése nanorészecskékkel Természettudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-1-I SOE-51 10 Ültetvényes Pannónia nyár faanyagának vizsgálatai Műszaki tudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-2-I SOE-3 10 A talaj vízháztartása és faültetvények biomassza produkciója közötti összefüggés vizsgálata Agrártudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-2-I SOE-41 5 Műemléki faszerkezeti elemek faanyagtudományi, faanyagvédelmi vizsgálata Műszaki tudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-2-I SOE-48 10 Intézeti infrastruktúra frissítése és a környezethez kapcsolódó fejlesztések felügyelete, támogatása Informatikai tudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-2-I SOE-52 10 A gyurgyalag (Merops Apiaster) élőhelyek táplálékdiverzitás vizsgálata köpetanalízis segítségével Agrártudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-3-III SOE-57 10 Biomassza anyagok energetikai felhasználását megalapozó mérési metódusok minősítése Természettudományok-Környezettudományok; Műszaki tudományok-Anyagtudományok és tech. SOE - SKK
ÚNKP-17-3-III SOE-57 5 Biológiai vízminősítésre alkalmas makrogerinctelenek fauna összetételének vizsgálata klimatikus gradiens mentén kettős (biotikus és abiotikus) megközelítéssel (kiemelten a fokozottan védett Cordulegaster heros élőhelyeire) Természettudományok-Biológiai tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-3-III SOE-6 10 A posztszovjet térség eltérő gazdasági fejlődése - variációk a rendszerváltásra Társadalomtudományok-Gazdálkodás- és szervezéstudományok SOE - LKK
ÚNKP-17-3-III SOE-7 5 Jellemző erdőállomány típusok vízháztartásának számszerűsítése nagy felbontású párolgástérképekkel Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-3-I SOE-26 10 Acetilezett gyertyán faanyagtudományi vizsgálata Műszaki tudományok-Anyagtudományok és tech. SOE - SKK
ÚNKP-17-3-I SOE-29 5 KKV-k és a menedzsment eszközök Társadalomtudományok-Gazdálkodás- és szervezéstudományok SOE - LKK
ÚNKP-17-3-I SOE-8 10 A kuvik (Athene n. noctua) specifikus túlélési rátái, valamint a diszperziós elmozdulások és az élőhely-választás összefüggései a fogás-visszafogási adatok alapján a Kiskunságban Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-3-IV SOE-59 10 Együtt élő aranysakál (Canis aureus) és vörösróka (Vulpes vulpes) élőhelyhasználati jellemzői Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-4-III SOE-22 10 Big data megoldások vizsgálata az űrtevékenységben Műszaki tudományok-Informatikai tudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-4-III SOE-24 10 A külkereskedelmi mérleg többlet és hiány kialakulásának tendenciózus okai, kezelése az Európai Unió országainak példáján keresztül Társadalomtudományok-Közgazdaságtudományok SOE - LKK
ÚNKP-17-4-III SOE-54 10 Ragadozómadár és apróvad élőhelyválasztási kapcsolatok vizsgálata kisalföldi agrárkörnyezetben Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-4-I SOE-10 10 Erdei lepkefajok populációökológiai vizsgálata Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-4-I SOE-14 10 Sérülékeny erdei ökoszisztémák változó termőhelyi feltételeinek vizsgálata a klímváltozás tükrében Agrártudományok-Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok SOE - EMK
ÚNKP-17-4-I SOE-16 10 Környezetismeretiélményösvények (tanösvények) nemzetközi összehasonlító vizsgálata német nyelvterületen és Magyarországon Természettudományok-Környezettudományok; Bölcsészettudományok-Neveléstudományok SOE - BPK
ÚNKP-17-4-I SOE-23 10 Dendromassza hatékonysági mutatójának kidolgozása az energetikai célú felhasználását befolyásoló jellemzők alapján Műszaki tudományok-Agrárműszaki tudományok SOE - SKK
ÚNKP-17-4-I SOE-53 5 Bútorkötések teherbírásának előrejelzése végeselemes szimulációval Műszaki tudományok-Anyagtudományok és technológiák SOE - SKK
ÚNKP-17-4-I SOE-9 10 Az alternatív tőkeformák jelentősége a közgazdaság- és a regionális tudományban: elméleti keretek, módszertani dilemmák, szakpolitikai reflexiók Társadalomtudományok-Közgazdaságtudományok; Társadalomtudományok-Regionális tudományok SOE - LKK