Új szervezeti struktúrában működik tovább a Soproni Egyetem


Jelentős szervezeti modellváltást hajtott végre az alapítványi működést követően a fenntarthatóságot zászlójára tűző Soproni Egyetem. A fenntarthatóság gondolata nemcsak a képzések és kutatási területek újragondolásában, hanem a fenntartható módon működtethető intézmény kialakítása területén is érvényesül. 2021 július 1-től új, egyszerűbb szervezeti struktúra lép életbe, amely új, és újra kinevezett kari vezetők irányításával hivatott a 21. század kihívásaira választ adó oktatási és kutatási kínálatát erősíteni.

 

Az új szervezeti struktúrát az alábbi organogram szemlélteti: 

Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK): 

Dékán: Dr. Varga László egyetemi docens


Oktatási dékánhelyettes: 
Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
Külügyi és kutatási dékánhelyettes: Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens

Társadalom-Szociális és Kommunikációtudományok Intézet
Vezető: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens

Művészeti és Sporttudományi Intézet
Vezető: Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán egyetemi docens

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet
Vezető: Dr. Hartl Éva egyetemi docens

 

Erdőmérnöki Kar (EMK):

Megbízott dékán: Dr. Heil Bálint egyetemi docens


Megbízott oktatási dékánhelyettes: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Megbízott külügyi és kutatási dékánhelyettes: Dr. Czimber Kornél egyetemi docens

 

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
Vezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár

Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet
Megbízott vezető: Dr. Király Géza egyetemi docens

Környezet- és Természetvédelmi Intézet
Vezető: Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens

Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
Vezető: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (LKK):

Dékán: Dr. Széles Zsuzsanna egyetemi docens


Oktatási dékánhelyettes: 
Dr. Keresztes Gábor adjunktus
Külügyi és kutatási dékánhelyettes:  Dr. Nedelka Erzsébet adjunktus

Közgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet
Vezető: Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens

Ökológiai Gazdaságtan Intézet
Vezető: Pappné Dr. Vancsó Judit egyetemi docens

Üzleti Tanulmányok Intézet
Vezető: Dr. Koloszár László egyetemi docens

Lámfalussy Kutatóközpont
Vezető: Dr. Tóth Balázs István egyetemi docens

 

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar (FMK):

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2021. július 1-től Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar néven folytatja tovább tevékenységét.

Dékán: Prof. Dr. Magoss Endre egyetemi tanár


Oktatási dékánhelyettes: Joóbné 
Dr. Preklet Edina egyetemi docens
Külügyi és kutatási dékánhelyettes: Dr. Pásztory Zoltán tudományos főmunkatárs

 

Alkalmazott Művészeti Intézet
Vezető: Dr. Lenkei Balázs egyetemi docens

Faépítészeti Intézet
Vezető: Prof. Dr. Markó Balázs egyetemi tanár

Faipari és Műszaki Intézet
Vezető: Dr. Fehér Sándor egyetemi docens

I
nformatikai és Matematikai Intézet
VezetőDr. Hegyháti Máté egyetemi docens

 

Az Egyetemi Idegennyelvi Központ Dávid-Czillinger Ildikó vezetésével működik tovább. 


Az organogram pdf formátumban itt letölthető: link