Rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzet kezelésére

Az egyetemi polgárok egészségének, biztonságának megőrzéséért, valamint az intézkedések hatékonyságának biztosításáért az alábbiakat rendeljük el

 (See English text below)

 Az utasítás anyaga frissült a Neptun rendszerben 03.12-én kiküldött információkkal, a doktorandusz hallgatókra és a kollégiumi kiköltözés végső időpontjára, valamint a méltányossági kérelmek elbírálására vonatkozóan! (Vastagon szedett rész!)

Kérjük, hogy Egyetemünk további hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

2020. március 11., 21:00 óra

 

Prof. dr. Náhlik András rektor és Skala János kancellár

Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás).

Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás távoktatási formában zajlik.  A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása. 

Azok a doktorandusz hallgatók, akiknek halaszthatatlan oktatási és kutatási tevékenysége van, továbbra is használhatják a kollégiumot és kutatási céllal beléphetnek az intézmény területére.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az intézkedés érvényességének ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

 

A külföldi hallgatók figyelmét felhívjuk arra, hogy ha az intézkedés érvényességének ideje alatt haza, vagy külföldre utaznak, fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak visszatérni.

 

Fentiek értelmében 2020. március 12-től intézménylátogatási tilalom van érvényben, tehát további rendelkezésig a hallgatók nem léphetnek be a Soproni Egyetem épületeibe.

 

_________________________

 

Kollégistákra vonatkozó rendelkezések

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

 

Minden egyetemi fenntartású kollégiumból a magyar állampolgár vagy a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező hallgatók kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 2020. március 13. (péntek) 16.00 óráig kiköltözni. Azok a kollégiumban lakó hallgatók, akik nem tudják megoldani a kollégium elhagyását  március 13. péntek 16 óráig, ők 2020. március 15-én 18 óráig haladékot kapnak a kiköltözésre.

Azok a doktorandusz hallgatók, akiknek halaszthatatlan oktatási és kutatási tevékenysége van, továbbra is használhatják a kollégiumot és kutatási céllal beléphetnek az intézmény területére.


 

A kollégiumban egyéni elbírálás szerint, rektori méltányossággal maradhat magyar hallgató, amennyiben ezt szociális helyzete indokolttá teszi. A méltányossági kérelmet 03.12-én be kell nyújtani és az elbírálása 03.13-án megtörténik.  A kollégium lakhatásra vonatkozó méltányossági kérelmeket a rektor a kari hallgatói önkormányzatok előzetes véleményének kikérését követően fogja elbírálni.

 A külföldi hallgatóknak továbbra is megengedett a kollégiumi elhelyezés.

Ez az intézkedés visszavonásig érvényes.

 

_______________________

 

 

Oktatókra, kutatókra, munkavállalókra vonatkozó rendelkezések

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás). Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás intézményünkben távoktatási formában zajlik.

 

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a Soproni Egyetem oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, és a funkcionális területen dolgozók esetében folyamatos a munkavégzés.

 

 

 

 

To preserve the health and safety of university citizens and to ensure the effectiveness of measures, the followings are ordered

 

 

Provisions concerning students

 

The Hungarian Government has declared a state of emergency across the country due to the coronavirus epidemic. In line with this, it has also introduced measures affecting higher educational institutions. In the current situation, the Rector of the University of Sopron has ordered an extraordinary education break for both full-time and part-time students, on 12-13-14 March 2020 days. (Rector's Instruction No. 1/2020).

 

He also ordered that the spring holiday has to be taken at an earlier date, from March 16 to 21 2020, and thereafter from 23th March 2020, education would be provided in the form of distance learning until further measures. During distance education, students may not visit higher education institutions.

Students are reminded not to travel abroad during the period of the measure, stay in your residence if possible.

 

Foreign students are reminded that if they travel home or abroad during the term of the measure, there is a risk that they will not be able to return.

 

According to the above, from 12th March 2020 it is prohibited to visit the institutions, so students are not allowed to enter the buildings of University of Sopron until further notice.

 

 

 

Provisions concerning dormitory students

 

The Hungarian Government has declared a state of emergency across the country due to the coronavirus epidemic. In line with this, it has also introduced measures affecting higher educational institutions.

 

Hungarian citizens or students with permanent residency in Hungary are required to move out of any university-maintained dormitory immediately, but no later than 4 PM on Friday, 13th March 2020.

 

According to the individual assessment, Hungarian students may remain in dormitory with the Rector’s permission, if their social situation justifies this. The fairness claim must be submitted until 12th March 2020 and will be judged on Friday.

 

Foreign students are still allowed to stay in dormitories.

Provisions concerning academic and non-academic staff:

 

The Hungarian Government has declared a state of emergency across the country due to the coronavirus epidemic. In line with this, it has also introduced measures affecting higher educational institutions. In the current situation, the Rector of the University of Sopron has ordered an extraordinary education break for both full-time and part-time students on 12-13-14 March 2020 (Rector's Instruction No. 1/2020).

 

He also ordered that the spring holiday has to be taken at an earlier date from 16 to 21 March 2020, and thereafter from 23 March 2020 education would be provided in the form of distance learning until further measures.

During the rector's break, the spring holiday and the distance learning period, lecturers, researchers, teachers, administrative and functional staff of the University of Sopron will work continuously.

 The institution will inform university citizens in case of further measures.


 

This measure is valid until cancellation.

 

Please keep an eye on further official information from our University!

 

11th March 2020, 9:00 PM

 

Prof. dr. András Náhlik rector and János Skala chancellor