Vezetői és munkatársi elkötelezettség

Az egyetem vezetése

A vezetőség felelősséget érez a fenntartható jövőért - saját példamutatáson keresztül -a munkatársakat arra ösztönzi, hogy önkéntes alapon, tervezett módon, lépésről-lépésre, egyre többet tegyenek környezeti teljesítményük javításáért. Folyamatosan arra törekszik, hogy a minőség és környezetvédelmi orientáltság a szervezet és egyén szintjén fokozatosan erősödjön.

  1. folyamatos feladatának tekinti az egyetem működési rendszerének, szervezeti kultúrájának alakítását, fejlesztését, az optimális folyamatok kialakítását,
  2. felelősséget vállal az intézmény küldetésében, minőség- és környezetpolitikájában megfogalmazottakért, az integrált rendszer előírásainak betartásáért,
  3. a célkitűzések megvalósításával a szervezet egészére nézve kiegyensúlyozott eredményekre törekszik, az értékteremtés főfolyamatait az azonosított jó gyakorlatoknak megfelelően, átlátható módon alakítja ki,
  4. kulcsfontosságúnak tartja a vevői követelményeknek való megfelelést, a munkahelyi és partneri együttműködések minél magasabb fokát, az innovációt, a kreativitást és a cselekvésre orientálást,
  5. a változások hatékony kezelésére, valamint a szervezet teljesítményének növelésére rendszerszemléletű és folyamatorientált megoldásokat alkalmaz,
  6. nagy gondot fordít a szükséges erőforrások biztosítására, megfelelő allokálására,
  7. a szabályozási rendszer működéséhez eljárásokat, szabályokat alkot, ellenőrzés-monitoring-értékelés rendszert működtet.
  8. a kialakított dokumentációs rendszerét folyamatosan összhangba hozza a mindenkori jogszabályokkal és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal,
  9. az eredményekről, visszajelzésekről, a mérések, elemzések információiról az érintetteket folyamatosan tájékoztatja, és az alapdokumentumokkal együtt biztosítja a nyilvánosságot.

Munkatársak

A folyamatokban közreműködő munkatársak feladataik teljesítésekor a minőségi és környezeti szempontokat maximálisan figyelembe veszik, felelősséget viselnek saját munkájuk minőségéért. Javaslataik révén elősegítik az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztését, tevékenyen részt vállalnak annak jobbításában.
Minden munkatárs joga és kötelessége a minőséget, környezetet kedvezőtlenül befolyásoló folyamatokat, jelenségeket feltárni, jelzéssel élni, illetve hatáskörének megfelelően azokat megszűntetni.

A Minőségirányítási szabályzat megadja a Rektor, Kancellár, Dékán és az Intézményfejlesztési Központ igazgató felelősségét és elkötelezettségét.