Vivat Ürmös! - 35 éves az Ürmös Tánckör

Vivat Ürmös!
A Soproni Ürmös Tánckör fennállásának 35. évfordulója

„A tánc nem szenvedély az elején, csak egy életérzés, belekezdesz és nem tudod abba hagyni! Ekkor válik szenvedéllyé!”

Ürmös

Megható az olyan összejövetel, ahol generációk ennyire egymásra tudnak találni, pedig többnyire nem is ismerik egymást. A tánc erre mindig esélyt ad, olyan nyelvezet, mely segítségével - félszavakból félritmusokból – ismeretségek születhetnek. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 35. Ürmös találkozó ünnepi gálaműsorát és táncházát Prof. Dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora.

Miért olyan fontos egyetemünknek az Ürmös Tánckör azon túl, hogy fontos kulturális missziót tölt be? A Soproni Egyetem közösségét a hagyomány, összefogás, életérzés, közösségformálás jellemzi. A tánckör megalakulása óta meghatározó, erős közösségformáló szerepet tölt be a hallgatók körében, pedig az akkori időben nem volt könnyű spontán, ráadásul hagyományőrző szerveződéseket létrehozni. Formálódó társadalmunk közösségi erejének színtereként ma is kiemelt szerep jut a hasonló közösségeknek, a hagyományőrzés, a néptánc, népzene szeretete és művelése egyre inkább felértékelődik.

„Köszönet Varga Jánosnak, hogy megalakította az együttest, köszönet a régieknek, hogy nem hagyták a lelkesedést kihunyni és köszönet a maiaknak, akik viszik tovább a fáklyát. Köszönet azért is, mert a szívemnek oly kedves erdélyi tájakkal, emberekkel az Ürmös mindenkor szorosra fogta a kapcsolatot, közvetítette az ottani tánchagyományokat.” A Soproni Egyetem rektora külön köszönetet mondott azért is, mert az Ürmös mostoha anyagi körülmények között is helyet és lehetőséget ad a hallgatóknak, akik csodálatos hagyományőrző közösségben élhetik egyetemi éveiket. Majd így folytatta:

„Végül engedjék meg, hogy két kívánságomnak adjak hangot. Jó lenne, ha újabb, megszakítás nélküli 35 év után a fiatalabbak újra itt, a KISZ-házban találkozhatnának, mert az azt jelentené, hogy él az Ürmös, működik a KISZ-ház és működik az egyetem. Másrészt engedjék meg, hogy kifejezzem azt a reményemet, hogy az egyetem képes lesz a jelenleginél jobban támogatni az Ürmös Tánckört, mert az egyúttal azt is jelentené, hogy gazdaságilag megerősödött, fejlődő intézményünk lesz.

Vivat Ürmös!

Ürmös

Visszatekintés a 35 évre

Minden ember életében szükség van valamire, ami a szenvedélyévé válik. Az Ürmös Tánckör egy olyan tánccsoport, amit a magyar néptánc és hagyományaink megőrzése kovácsolt össze, nem csupán egy erős közösséggé, de maradandó baráti társasággá is.
Az Ürmös megalakulását a „Ki mit tud?” vetélkedő inspirálta. Ehhez a programsorozathoz köthető az együttes első fellépése 1983-ban, valamint a tévés szereplésig való eljutás is.Ürmös
Kezdetben a tánckör tagjai az Erdészeti és Faipari Egyetemen, valamint Óvónőképző Intézetben tanuló diákok voltak. Az együttest, négy tapasztalt táncos alapította meg, Merczel István, Palenik József, Sára Ferenc és Varga János, aki a kezdetektől fogva a vezetője volt. Megnyitották a kezdők számára is a néptánc tanulás lehetőségét, melynek következtében nagy létszámú együttesé vált az Ürmös Tánckör. Az egyetemi hallgatók közül akadt, aki már kisgyerek kora óta táncolt, de az ellenkezője is előfordult, olyan, aki itt figyelt fel először a magyar népzenére. Mégis mindenki megtalálta a helyét ebben a közösségben, ugyanis mindannyiunkban megvan egy olyan kapocs, amelynek hatalmas közösségkovácsoló ereje van: a kultúránk iránti szeretet és tisztelet. [Ez fontos, hiszen az első évfolyamos egyetemi hallgatók közül többen most szeptemberben ismerkedtek meg a néptánccal és rengeteg munka és kitartás van abban, hogy most 3 számban mutathatják meg magukat.]
Ennek jegyében igyekszünk táncainkat legjobb tudásunk szerint, színvonalasan elsajátítani, valamint bemutatni. Az egyetemi hagyományok részeként évről-évre mi nyitjuk meg a hallgatók által rendezett bálokat. Emellett szervezünk saját programokat is, melyekkel szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét a magyar kultúra szépségeire. Ilyenek a tánctanítással egybekötött táncházaink és táboraink, illetve a Folk Szabadegyetem című előadássorozatunk is.
A fellépések és rendezvények mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a közösséget erősítő programoknak, mint a közös túrázás, sütögetések vagy az ünnepekre való készülődések.
Az idők folyamán számos néptánctanár megfordult együttesünknél, 2017 szeptemberétől azonban elmondhatjuk, hogy az Ürmös egyik létrehívója, Varga János „Boxos” vette magához ismételten az oktatói feladatot, akit nemrég Martin György-díjjal jutalmazták, amihez szívből gratulálunk. Munkáját asszisztense, Horváth Gábor segíti.
Együttesünk jelenleg több mint húsz fővel büszkélkedik, és az egyetemisták mellett más érdeklődőket is szeretettel fogadunk. Együttesünk mindennapjait Dávid Bálint irányítja, aki egyben az egyesület elnöke is. Taglétszámunk évről évre képes hatalmas változásokon átmenni, ugyanis főként egyetemistákból táplálkozó csoport révén a végzet hallgatóktól az esetek többségében kénytelenek vagyunk búcsút venni, míg reménykedünk, hogy a leendő elsősök közül csatlakoznak hozzánk új táncosok.
Azért, hogy a régi- és új tagok közti kapcsolat tovább éljen, ötévente találkozót szervezünk, amelyre az összes eddigi „Ürmösöst” meghívjuk. Ennek jegyében került megszervezésre ez a 35 éves találkozó is. Végezetül, sorainkat egy számunkra kedves idézettel zárjuk, hiszen közülünk sokan egy az egyben így éljük meg a tánctanulást:

„A tánc nem szenvedély az elején, csak egy életérzés, belekezdesz és nem tudod abba hagyni! Ekkor válik szenvedéllyé!”