XVI. Erdészeti Szakkonferencia Parajdon egyetemi részvétellel

Erdélyben, Parajdon tartották meg a XVI. Erdészeti Szakkonferenciát, ahol egyetemünk is képviseltette magát. A rendezvény egyben a III. Kárpát-medencei erdészek találkozója is volt.

A program a hagyományokat követve tanulmányúttal és gyalog túrával kezdődött, amely keretében a környék nevezetességeivel ismerkedett a több, mint száz résztvevő. Meglátogattuk a Marosvásárhelyen működő Sapientia Egyetemet, ahol ismertetőt kaptunk a szakok működéséről és arról, hogy Sopronban az egyetemünkön történt tájékozódás után, erdőmérnök képzés indítását is tervezik Sepsiszentgyörgyön. A Sapientia Egyetem jelenlegi finanszírozása nagyságrendekkel nagyobb egyetemünk támogatásánál.
Az előadásokat külö

nleges helyen a Parajdi sóbánya több mint száz méter mélységben lévő egykori fejtésből kialakított konferencia teremben rendezték. Szakács Sándor az OEE Erdélyi Helyi Csoportja elnöke köszöntötte a résztvevőket és felkérte Ormos Balázst a Kárpát.medencei erdésztalálkozók ötletgazdáját a konferencia levezetésére. A sóbánya igazgatója „Jó szerencsét!” köszöntéssel üdvözölte a megjelenteket és ismertette a ma is működő bánya történetét. A bánya egy része terápiás szolgáltatásokat is nyújt, a bánya bevételeinek negyven százalékát elérve.
Ugron Ákos Gábor a Földművelésügyi Minisztérium helyettes-államtitkára előadásában részletesen mutatta be a magyarországi erdőgazdálkodást, kivetítve az eredményeket és a lehetőségeket a Kárpát-medencére is.
Bakay László a Szlovák erdőgazdálkodásról beszélt, a sok gondot okozó kalamitásokat középpontba állítva.
Az erdélyi kollégák a közbirtokosságokról, az aktuális kihívásokról adtak tájékoztatást.
Prof. Dr. Bidló András a NYME Erdőmérnöki Kara dékán-helyettese, a klímaváltozást és hatásait mutatta be szemléletes ábrákkal, diagramokkal, táblázatokkal, kutatási eredményekkel.
Honfy Veronika agrármérnök (ERTI), a NymE doktorandusza, az agroerdészet kérdéskörével foglalkozott, nagy érdeklődést kiváltó előadásában.Szalai Áron (ERTI), a NymE doktorandusza a magyarországi vadgazdálkodásban a legjelentősebb vadfaj, a gímszarvas gazdálkodást elemezte. Dr. Sárvári János az OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár őre a 150 éves egyesületről adott átfogó képet. Bejelentette, hogy december 9-én az országházban kerül sor az ünnepi évzáró rendezvényre.
A nagy sikerű előadásokat a bányában felszolgált kiváló ebéd követte. A tudomány és a barátság kiválóan szolgálta a két erdésztábor barátságát és együttműködését.

Szerző: Ormos Balázs